Spoznávajte s nami krásy Slovenska

Hrad Slanec

Miesto, na ktorom dodnes stojí zrúcanina hradu Slanec, má za sebou skutočne dlhú a bohatú históriu. Prvá písomná zmienka o hrade „sub castro Zalanch“ („pod hradom Zalanch“) pochádza z listiny datovanej 9. augustom 1281.

Hradný kopec bol na základe archeologických nálezov z roku 1961 osídlený už v neolite ľudom bukovohorskej kultúry a neskôr v mladšej dobe rímskej. V súčasnosti je ale pozitívnou správou pre túto národnú kultúrnu pamiatku založenie občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec, ktoré si zobralo za úlohu vyčistiť hradný kopec, preskúmať celú lokalitu, zachrániť hrad pred zničením a osvetovo pôsobiť aj medzi verejnosťou, aby sa nezabudlo na našu bohatú históriu. Hradnú siluetu najcharakteristickejšie vytvára veža Nebojsa. Na hrade stojí do výšky štyroch podlaží oblá útočištná veža. Prvé podlažie, do ktorého sa dá pohodlne vstúpiť po kamennej plošine má ešte strop, ostatné podlažia majú poškodenú drevenú konštrukciu medzipodlaží. Hore na veži je pozostatok strechy. Vedľa veže je múr gotického paláca, ktorý má zachovalé gotické okno kaplnky a krásne gotické nosníky klenby. Pred vežou je obranné predhradie s cisternou a preborenými pivnicami.

 

Doprava:

- Vlakom RegioJet sa dostanete na vlakovú stanicu Košice, cestovné poriadky nájdete tu. V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na nášho mobilného predajcu v Košiciach. Jeho dostupnosť nájdete na našej stránke.

- Presun na autobusovú stanicu – nachádza sa priamo pri železničnej – na autobus do Slanca z nástupišťa č. 10,  ďalej okolo cintorína do stredu obce ku kostolu.

- Odtiaľ okolo školy po ceste pod strmým svahom.

- Ďalej po vrstenicovej lesnej ceste po východnom úboči až na sever od hradu – lúčka Hradisko.

- Tu odbočiť vľavo a po výraznom chodníku do sedielka Za hradom a potom už len strmší výstup priamo na hrad.

- Cestovný poriadok nájdete na cp.atlas.sk, kde nájdete aj cenu a trvanie cesty.

Vytlačiť Kúpiť lístok
Hrad Slanec zdroj:commons.wikimedia, autor:Adenin

Kontakty

Nonstop infolinka+421 2 2050 2020
Infolinka Bratislava - Komárno+421 2 3810 3844